пресконференция

Заключителна пресконференция по проект „Хабитат Тунджа“

На 07.09.2023 г. в конферентната зала на община „Тунджа“  се проведе пресконференция, посветена на представянето на резултатите от изпълнението на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа” с бенефициент  фондация „Екология, комуникации и общество“. На събитието присъстваха журналисти, представители на местната общност и […]

Към началото